God Gårdsdrift Kriteriene Verifisér merke Kontakt oss
God Gårdsdrift Kriterier Verifisér merke Kontakt oss

Ulike produksjoner har ulike kriterier

Vi deler i hovedsak opp produksjonene i følgende områder - hvorvidt dette berører temaet dyrevelferd - og hvorvidt maten blir produsert til konsum (mennesker) eller dyrefôr (hvor det er aktuelt):

Arbeidsgiveransvar på gården?

Har en arbeidsgiveransvar, må en innfri flere krav, bl.a. sosialt ansvar for ansatte.

Kriteriene for kvalifisering

Basert på hva bonden produserer (se ovenfor), vil flere av følgende kriterier måtte være oppfylt for å få merket:

De fleste av punktene ovenfor er faktisk dokumentasjon som blir kontrollert digitalt over tid, noen få er egenerklæringer.

Systematisk oppfølging

Merket må fornyes hvert år - det kreves at bonden jobber systematisk over tid og dokumenterer faktisk god gardsdrift. Denne datasjekken gjøres digitalt i Agrilogg-systemet - og verifiseres av mennesker.

©2016-2024 Agrilogg AS. All rights reserved. Agrilogg® is a registered trademark