God Gårdsdrift Verifisér merke Kontakt oss
God Gårdsdrift Verifisér merke Kontakt oss

Kvalitetsmerket "God Gårdsdrift"

I løpet av mars 2024 kommer Agrilogg med kvalitetsmerket God Gårdsdrift (internasjonalt "Good farming"). God agronomisk praksis bygger på en rekke prinsipper og metoder som bønder bruker for å drive en gård på en effektiv, bærekraftig og ansvarlig måte. På denne måten, sammen med Norsk Mat sine kvalitets­stempel, får vi de beste landbruks­produktene i verden.

Et kvalitetsmerke i norsk landbruk
God Gardsdrift

Alle norske bønder kan kvalifisere seg til God Gårdsdrift-merket. Driver du god gårdsdrift i praksis, vil kvalifiseringsprosessen ta kort tid.

Kort sagt er dette en gratis sertifiserings- eller kvalifiserings­ordning for bønder som driver god gårdsdrift. Kvalitetsmerket vil bli gitt under bestemte forutsetninger og vil i første omgang være med på å skape en enda større tillit til bonden og produktene hans/hennes, sett fra forbrukernes side.

Hva får bonden ut av dette?

Bønder som kvalifiserer til merket vil få dette digitalt, med God Gårdsdrift-logo, navn og QR-kode for digital verifisering. Kvalitetsmerket "God Gårdsdrift" vil som nevnt være med på å skape en enda større tillit til deg som bonde og produktene dine, sett fra forbrukernes side.

Hva får konsumentene ut av dette?

Flere og flere norske forbrukere viser en stadig større interesse for hvor maten som de spiser kommer fra, hvordan den er produsert, og hvilken påvirkning matproduksjonen har på miljøet. Med God Gårdsdrift-merket vil forbrukerne være enda tryggere på at gården hvor maten er produsert er drevet på en god og ansvarlig måte.

Kvalifiseringsprosessen

Kvalifiseringen vil bestå av 3 deler:

  1. Digital verifisering av bonden sine data i Agrilogg som viser at han/hun driver god gardsdrift i praksis
  2. Noen få egenerklæringer fra bonden (forhold som en ikke kan verifisere digitalt)
  3. Menneskelig verifisering av pkt 1 og 2 ved behov
Kvalifiseringskriteriene vil være forskjellige fra produksjon til produksjon - det er tross alt forskjell på produksjonen til en kornbonde og en sauebonde.

Rask prosess - og det er gratis

Driver du god gårdsdrift vil kvalifiserings­prosessen ta kort tid. Kvalitets­merket God Gårdsdrift er gratis.

God Gardsdrift, Good Farming, eller God Gårdsdrift?

Det er helt opp til deg - du får selvsagt kvalitets­stempelet på både nynorsk (God Gardsdrift), engelsk (Good Farming) og bokmål (God Gårdsdrift).


Se også Stadig økt interesse for kortreist mat, både blant forbrukere og i offentlige innkjøp


©2016-2024 Agrilogg AS. All rights reserved. Agrilogg® is a registered trademark