God Gårdsdrift Kriteriene Verifisér merke Kontakt oss
God Gårdsdrift Kriterier Verifisér merke Kontakt oss

Kvalitetsmerket "God Gardsdrift"

God matkvalitet starter på jordet med god agronomi: God Gardsdrift, eller god agronomisk praksis, bygger på en rekke prinsipper og metoder som bønder bruker for å drive en gård på en effektiv, bærekraftig og ansvarlig måte. På denne måten, sammen med andre kvalitets­stempler, får vi de beste landbruks­produktene i verden.

Et kvalitetsmerke i norsk landbruk
God Gardsdrift

Alle norske bønder kan kvalifisere seg til God Gardsdrift-merket. Driver du god gårdsdrift i praksis, vil kvalifiseringsprosessen ta kort tid.

Kort sagt er dette en kvalifiserings­ordning for bønder som driver god gårdsdrift. Kvalitetsmerket vil bli gitt under bestemte forutsetninger og vil i første omgang være med på å skape en enda større tillit til bonden og produktene hans/hennes, sett fra forbrukernes side.

Hva får bonden ut av dette?

Bønder som kvalifiserer til merket vil få dette digitalt, med God Gardsdrift-logo, navn og QR-kode for digital verifisering.

Kvalitetsmerket "God Gardsdrift" vil som nevnt være med på å skape en enda større tillit til deg som bonde og produktene dine, sett fra forbrukernes side.

Hva får konsumentene ut av dette?

Flere og flere norske forbrukere viser en stadig større interesse for hvor maten som de spiser kommer fra, hvordan den er produsert, og hvilken påvirkning matproduksjonen har på miljøet.

Med God Gardsdrift-merket vil forbrukerne være enda tryggere på at gården hvor maten er produsert er drevet på en god og ansvarlig måte.

Kvalifiseringsprosessen

Kvalifiseringen består i hovedsak av 3 deler:

  1. Digital verifisering av bonden sine data i Agrilogg som viser at han/hun driver god gårdsdrift i praksis - over et lengre tidsrom
  2. Noen få egenerklæringer fra bonden (forhold som en ikke kan verifisere digitalt)
  3. Menneskelig verifisering av pkt 1 og 2

Kriteriene for kvalifisering

Kriteriene for kvalifisering vil være forskjellige fra produksjon til produksjon - det er tross alt forskjell på produksjonen til en bonde som driver kun med korn og en bonde som driver kun med sau. Se de ulike kriteriene.

Rask prosess - og det er gratis

Driver du god gårdsdrift vil kvalifiserings­prosessen ta kort tid. Kvalitets­merket God Gardsdrift er gratis.

God Gårdsdrift, Good Farming, eller God Gardsdrift?

Det er helt opp til deg - du får selvsagt kvalitets­stempelet på både nynorsk (God Gardsdrift), engelsk (Good Farming) og bokmål (God Gårdsdrift).

Administrasjon av merket

Kvalitetsmerket God Gardsdrift er et frittstående merke som administreres av Agrilogg AS.


Se også Stadig økt interesse for kortreist mat, både blant forbrukere og i offentlige innkjøp


©2016-2024 Agrilogg AS. All rights reserved. Agrilogg® is a registered trademark